MÙA THU

0
210

MÙA THU
Thơ Mikhail Lermontov
LTM dịch

Lá đã vàng trên đồng
Rơi và xoay trong gió
Chỉ cây thông đứng đó
Giữ màu xanh âm u

Vách đá dáng suy tư
Bên đồng hoa yên lặng
Người thợ cày làm gắng
Dù đã quá trưa rồi

Lũ bò chẳng buồn nói
Lủi ngay, khỏi nơi cày
Đêm, trăng xuyên qua mây
Dát một làn sương bạc

HCM Ngày 15/04/2021
( Mỗi ngày dành 1 tiếng cho văn học Nga.
Viết trên đường xuống KCN Phước Đông)

Осень

М. Ю. Лермонтов

Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою
Уж не любит, меж цветов,
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.
Зверь отважный поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл и поле
Сквозь туман лишь серебрит.

1828

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here